به یسناوب خوش آمدید                               
 

  ماژول مدیریت صفحات وب سایت

  ماژول جستجو

  مدیریت قالب و موقعیت های قالب ها

  ماژول مدیریت منوها

  ماژول ثبت نام و مدیریت کاربران

  ماژول اخبار و اطلاعیه ها

  ماژول مدیریت تصاویر

  ماژول فرم ساز حرفه ای

  ماژول گالری تصاویر

  ماژول مدیریت فایل ها

  ماژول پرسش و پاسخ

  ماژول کاتالوگ محصولات

ماژول گروه بندی مطالب

ماژول درگاه پرداخت الکترونیکی، ثبت فیش واریزی ماژول اسلاید تصاویر

نمونه سایت های طراحی شده
 
                
 
               
                           
               

          

 


ارائه خطوط پیامکی باپیش شماره021، 1000، 50001، 50009
دهها نماینده وصدهاکاربردرکل کشور
بانک شماره های تخصصی وهدفمند
پشتیبانی 24 ساعته همراه باارائه راه کارهای تخصصی
ارائه سامانه حرفه ای به همراه شماره انحصاری وشناسنامه دارازهمراه اول
آیا سامانه پیام کوتاه پیشرفته می خواهید؟ یاسامانه ای می خواهید که تمام راهکارهای پیامکی راداراباشد؟می خواهید از رسیدن پیام هایتان ممطمئن باشید؟آیا می خواهیدپشتیبانی 24ساعته داشته باشید؟ ویادنبال بهترین هستید؟ ویاشایدمی خواهیدباماهمکارشوید؟می خواهید بانام وبرندخودفعالیت کنید؟ یابرای سازمان خودنیازبه یک سیستم متمرکز دارید؟ آیامی خواهیدپنل مستقل دراختیارزیرمجموعه های خودقراردهید؟پس پنل های کاربری،سازمانی ونمایندگی ماراباامکانات ویژه وقیمت مقرون به صرفه وریبرندینگ کامل امتحان کنید.
آیا وب سایت پویاوکامل می خواهید؟ آیامی خواهیدسایت شخصی داشته باشیدومدیریت سایت شما آسان بوده وشخصاآن راانجام دهیدوبدون محدودیت باطراحان سایت خود درارتباط باشید؟ آیامی خواهیداز قالب هاورنگ های متنوع درسایت خود استفاده کنید؟ آیامی خواهیدسئوسایت شما بالاباشد؟یا می خواهید ماژول های جدید به سایت شما اضافه وامکانات سایت شما مرتبا به روزرسانی شود؟ویاپشتیبانی وامنیت سایت شما برایتان اهمیت دارد؟ ما این سایت را باقیمتی مناسب وامنیتی بالابرای شماطراحی می کنیم.
شماکارطراحی سایت انجام می دهید؟زمان زیادی صرف این کار می کنید؟ یاپشتیبانی ازسایت ها به دلیل عدم تمرکز مشکل است؟هزینه ودستمزد برنامه نویسان شما بالاست؟یاشایدکانون تبلیغاتی هستید ومی خواهیدکار طراحی سایت انجام دهید؟ برای سازمان خود سایت های متمرکز می خواهید؟دوست دارید در کارطراحی سایت شروع به فعالیت کنید؟مانسخه تجاری یسنا باقابلیت طراحی انواع سایت ها ومدیریت دامنه وهاستینگ متمرکز وبدون نیاز به برنامه نویس حرفه ای وحتی دانش طراحی سایت رابه شماعرضه می کنیم.

    مدیریت آسان وارتباط سریع بامشتریان ونمایندگان                      پشتیبانی سریع ازنرم افزاروامنیت بالای سیستم                      طراحی متنوع، قالب های زیبا وتنوع رنگ وماژول

                               
 

 

Copyright © 2015 y@sna(yasnaweb.ir) All Rights Reserved